zondag 18 december 2011

Ga fietsen

"Goed onderwijs staat of valt met goede docenten, maar de talenten van een docent kunnen alleen tot ontplooiing komen als de leiding van zijn of haar school zorgt voor de juiste randvoorwaarden. Dat is precies de reden waarom we dit bestuursakkoord sluiten: om docenten en schoolleiders in een professionelere omgeving te laten werken. We versterken het personeelsbeleid op scholen en stimuleren experimenten met prestatiebeloning."
bron

Geen opmerkingen:

Een reactie posten