donderdag 22 december 2011

21st century skills

"Met deze lesmethoden brengen scholen leerlingen en studenten de vaardigheden bij die zij nodig hebben om in de huidige digitale informatiesamenleving goed te kunnen functioneren. Onder deze vaardigheden, de zogeheten '21st Century skills', vallen creativiteit en innovatie, kritisch analytisch denken, samenwerken, probleem oplossend vermogen, zelfsturing, communiceren, bewust betrokken burgerschap en ict-vaardigheden."
bron