maandag 15 augustus 2011

't Is niet anders...

Eén van de meeste wonderlijke ervaringen op dat Internet is dat als je feitelijkheden communiceert zoals Baas in eigen klaslokaal of Onderwijs en ICT dat er dan altijd puntneuzen zijn die gaan roepen dat ze het 'kort door de bocht vinden', 'het er niet mee eens zijn' of nog erger dat je 'wel erg teleurgesteld c.q. gefrustreerd' bent of zoiets...

Maar waarom zou men dat doen? Het kan natuurlijk best zijn dat men 't een 't ander anders ervaart. Ik vind het prima. Het kan ook zijn dat je vindt dat het eigenlijk niet zo zou moeten zijn. Ik vind het prima. Maar meestal lijkt het eerder te gaan over hoe men zelf de dingen graag zou willen zien dan de gegeven informatie als kennisgeving aan te nemen. Het is niet zo? Maar 't is wel zo, 't is niet anders...

Uiteindelijk kan je bijna niet anders concluderen dat al die inspanningen, schrijfsels en 'diepe gedachten' weinig zin hebben, al die websites, weblogs, tweets en andere uitingen... Waar doe je 't voor?

Vraag het me niet! Ik heb het afgelopen jaar zo'n 290 uur te veel gewerkt. Dat is waarschijnlijk mijn eigen schuld, maar als er dan collega's zijn die vinden dat je nog wel een soort van morele verantwoordelijkheid hebt nog meer te doen!? Ik weet niet. Dat er dan ook nog een onderwijsmanager kans ziet om dat in je taaktoedeling te zetten? Ik weet niet. Als je dan probeert uit te leggen dat als er iets bij moet er ook iets af moet en dat zo iemand dat dan niet begrijpt? Ik weet niet...

RUNAWAY!


De mensen die nog iets zouden kunnen hebben aan dat geschrijf van mij lezen het dus kennelijk niet en de mensen die er mogelijkerwijs wel iets mee zouden kunnen hebben het waarschijnlijk niet nodig. Nee... af en toe heb ik er helemaal genoeg van. 't Is volstrekt zinloos, zullen we maar zeggen...:-(

Aan de andere kant ben ik soms weer blij. Ik bedoel maar of het nu de natuur dichterbij of Stratus phunk is... van hier en daar en er tussenin. Dat kan toch allemaal maar...

Misschien is dat wel het geheim: trek je er niks van aan en doe gewoon wat je denkt dat leuk, nuttig of noodzakelijk is. Als dat betekent dat je af en toe 's van werkgever moet veranderen dan moet dat maar. Het komt wel goed:-)

RUNAWAY!