dinsdag 14 juni 2011

U komt als geroepen

"Meer uren wiskunde gegeven door betere wiskundeleraren zal het niveau van leerlingen ontegenzeggelijk opschroeven. Ten opzichte van het buitenland hebben we op dat punt ingeleverd. Cruciaal blijft de rol van een adequaat bevoegde docent die de sterke roep om passend wiskundeonderwijs in een veranderende samenleving/economie verstaat."
bron

Geen opmerkingen:

Een reactie posten