dinsdag 14 juni 2011

De route naar de top?

"Minder uren wiskunde betekent: minder kennis en vaardigheden aan het eind van havo en vwo. Niet alle vervolgopleidingen hebben daar tijdig op ingespeeld. Dictaten werden te laat aan de nieuwe (uitgedunde) curricula in het voortgezet onderwijs aangepast, docenten namen vaak ten onrechte aan dat de eerstejaars allerlei onderwerpen op school wel hadden gehad."
bron