donderdag 20 januari 2011

Open Educational Resources

"Er is wat gaande in de wereld met Open Educational Resources (OER). Dat zijn leermaterialen die vrij (gratis) beschikbaar zijn op het internet zodat iedereen die kan gebruiken (als geïnteresseerde, als leerling, student, docent of onderzoeker) én er aan kan bijdragen (door beoordeling, met commentaar of met aanpassingen en aanvullingen)."
bron
Dat lijkt sprekend op een beschrijving van WisFaq!:-)

Zie ook WolframAlpha. We staan toch maar op de 1.233.156-ste plaats (site rank).:-)

Al 9 jaar in de lucht. Dus nog duurzaam ook...:-)

In hetzelfde artikel staat:
"Een cruciale vraag bij dit alles is hoe de digitale openheid in duurzame modellen kan worden gegoten? Iemand zal toch de rekening moeten betalen voor het onderwijs dat wordt genoten. Nogmaals, echter, zij onderstreept dat het alleen maar aanbieden van open leermaterialen nog geen onderwijs behelst."
bron
Dat laatste klopt natuurlijk helemaal! Maar vragen en antwoorden is toch wel iets dat valt onder 'onderwijs', denk ik...:-)