dinsdag 11 januari 2011

Hawthorne-effect

"Het Hawthorne-effect: nieuwigheden maken nieuwsgierig, en zetten tijdelijk aan tot grotere inzet en daarmee vaak een hoger leerresultaat. Maar na gewenning daalt het peil weer en kan de uitkomst zelfs lager zijn dan zonder de nieuwigheid het geval was."
bron