zaterdag 6 november 2010

Eerst de jam, dan pas het etiket

"Het overige is secundair; niet meer dan het etiket en het deksel op de jampot. Al het OCW-symboolbeleid van de afgelopen jaren; de 'gratis schoolboeken', de 'maatschappelijke stage', het 'competentiegericht leren', gehannes over de 'acceptatieplicht', de 'functiewaardering'; het gaat allemaal voorbij aan de echt urgente problemen. Eerst de jam, dan pas het etiket."
bron