zondag 26 september 2010

Waar zijn docenten voor nodig?

Er is, volgens mij, ongerustheid over het feit dat lerarenopleidinggewijs de urentoedeling in 't algemeen niet overeenkomt met de hoeveelheid werk dat gedaan moet worden. Dan druk ik me nog voorzichtig uit. Ik denk dat je, in zo’n geval, werkwijze en opzet van de cursus moet aanpassen zodat het wel binnen de gestelde randvoorwaarden past. Dit mag echter niet ten koste gaan van de kwaliteit.

Dat laatste is dan ook precies wat er in het onderwijs ten aanzien van taken, werkdruk en beloning steeds mis gaat. Je wordt ‘afgeknot’ en dan mag je zelf bedenken hoe je dat op gaat oplossen.

Het probleem is dat docenten dat dan meestal oplossen door meer te doen dan strikt redelijk zou zijn. Wat moet je anders? Je kunt het de beoogde kwaliteit en het plezier in je werk toch niet laten versloffen?

Er wordt wel geïnvesteerd in gebouwen, ICT-voorzieningen, lectoren, onzinnige projecten en andere ‘flauwekul’. Maar docenten? Waar waren die ook alweer voor? O ja! Het primaire proces. Detail!:-(