donderdag 10 juni 2010

Dat wordt vast niks

Als je zo 's kijkt naar de hogeschoolmaatregelen van de afgelopen jaren zou je toch bijna gaan afvragen of 't nog ooit iets kan worden met die hogeschool en die lerarenopleiding:

- Het ROM-model
- Functiewaardering
- Collegameters
- Regels omtrent inschrijvingen
- Inleveren van studieresultaten
- 50-minutenrooster
- Afschaffen differentiaties/invoeren minoren
- Alles in N@tschool
- Veranderen van de lesdagen
- ...

Maar gelukkig is er ook nog zoiets als een evaluatiegesprek. In het kader van geinspireerd en vernieuwend onderwijs ligt de nadruk vooral op de kleine kwaliteit:

- Het tijdig aanleveren van tentamens
- Het tijdig aanleveren van tentamencijfers
- ...

Kijk dat zijn nog 's inhoudelijke problemen! Daarnaast praten over de werkzaamheden van het cursusjaar 2010-2011 en de opzet van een bekwaamheidsdossier. Ik ben benieuwd.:-)