maandag 10 mei 2010

Recht om dom te blijven

"Het recht, om dom te blijven, is een onmiskenbaar en onvervreemdbaar voorrecht van het gemiddelde, dat hierom als middelmatigheid heerscht van eeuwigheid tot eeuwigheid."
Bolland, G. J. P. J.