donderdag 27 mei 2010

Prestatieloon?

"De oerdegelijke wiskundeleraar die leerlingen verder brengt met gestructureerd vakonderwijs, kan in de ogen van de directie saai en ouderwets overkomen. Hij zou daardoor minder kans maken op een bonus dan een leraar die meewerkt aan excursies en innovatie. Maar is die 'innoverende' leraar ook een betere leraar? Onzin natuurlijk, beide leraren hebben een meerwaarde op hun eigen manier."
CPB wil bonuscultuur op scholen - Jasper van Dijk