zondag 14 maart 2010

Doelen en middelen voor leren (4)

Wat dat betreft is het wel zorgelijk dat een lerarenopleiding soms doelen en middelen verwart. Dat verwacht je toch niet. Studenten aan het handje nemen, de hand boven het hoofd houden en geen eisen durven stellen is niet in het belang van de studenten. Zeker niet in de aanvang van de studie.

Als je van studenten vraagt om een 'professionele beroepshouding (zelfreflectie, initiatief en leiderschap) ten aanzien van ICT en onderwijs' te ontwikkelen dan mag je toch wel 'eisen' dat ze zelfstandig taken kunnen uitvoeren. Zeker als het daarbij gaat om beroepsrelevante zaken!

Mijn ervaring is dat (sommige) studenten tot heel veel in staat zijn en de leukste dingen bedenken. Sommige studenten kunnen dat niet, die willen misschien ook eigenlijk niks. Moet je daar dan rekening mee houden?

Als je goed, helder en goed gefundeerd onderwijs aanbiedt dan kan 'uitval' toch geen probleem zijn? Studenten kunnen mogelijk de verkeerde studie gekozen hebben, maar hoe sneller ze daar achter komen hoe beter dat is. Niet zelfstandig kunnen werken zal in het algemeen geen positief effect hebben op het verloop van de studie. Het snel constateren van een dergelijk tekort lijkt me dan toch wel handig?

Nieuwe vormen van leren vragen ook om nieuwe vormen van de inrichting van je onderwijs en de beoordeling. Veel ruimte geven voor het maken van eigen keuzes is daarbij noodzakelijk. In die keuzes komt het ontwikkelingsproces van studenten (of het gebrek eraan) naar voren.

Zie ook Doelen en middelen voor leren (3) en Domme vernielzucht