woensdag 3 februari 2010

De 90-9-1-regel

"Wij zien dat het menselijk ras op het ogenblik politiek verdeeld is in één wijs mens, negen schurken en negentig dwazen op elke honderd."
Uit: Merlijn - T.H.White