zaterdag 23 januari 2010

Kennisbasis ICT

Een overzicht uit de kennisbasis ICT over de ICT-vaardigheden van LIO-bekwame studenten:
 • De docent heeft een professionele beroepshouding (zelfreflectie, initiatief en leiderschap) ten aanzien van ICT en onderwijs.
 • De docent beschikt over voldoende instrumentele vaardigheden (lees: knoppenvaardigheid) om ICT in het onderwijs te kunnen inzetten (in lessituaties én in de onderwijsorganisatie).
 • De docent is mediawijs en informatievaardig.
 • De docent maakt – in onderwijssituaties/-activiteiten die daarvoor geschikt zijn –gebruik van ICT. De docent combineert digitale leermiddelen met niet-digitale leermiddelen (Blended Learning), daar waar deze combinatie doelmatig en/of doeltreffend is.
 • De docent kan ICT gebruiken voor het arrangeren en/of het ontwikkelen van digitaal leermateriaal.
Maar... ik twijfel of ik die kennisbasis ICT nu wel of niet moet gebruiken voor 'Internet en wiskundeonderwijs'. De cursus zou moeten starten met een werkcollege over 'wat wil en moet ik nog leren om...'. De opbrengsten daarvan zouden dan moeten leiden tot het formuleren van een projectplan en mogelijkerwijs aanleiding zijn voor samenwerking of collectieve initatieven. Maar als ik dat nu zo allemaal lees... ik weet het niet...

Eigenlijk zou het hier om moeten gaan om vakdidactische vaardigheden:
 • Ik kan ICT inzetten zodat leerlingen gemotiveerd zijn om te leren (in mijn vak) bijvoorbeeld door gebruik te maken van applets en simulaties
 • Ik kan mijn leerlingen zo begeleiden bij het gebruik van internet dat zij zelf relevante informatie leren vinden en beoordelen op kwaliteit en betrouwbaarheid
 • Ik kan ICT leermiddelen inzetten om het zelfstandig werken/leren van leerlingen te ondersteunen bijvoorbeeld opdrachten bij internetsites
 • Ik ontwikkel (computer)opdrachten bij educatieve websites of educatieve software waarbij ik rekening houd met verschillen in niveau, interesse en tempo
 • Ik kan voor leerlingen die bij bepaalde onderdelen extra tijd of oefening nodig hebben remediërende ICT-programma’s (educatieve software of internet) inzetten
 • Ik kan leerlingen feedback geven na het werken met de computer
 • Ik kan ICT instrumenten inzetten in een klassikale setting (bijvoorbeeld demonstratie geven of instructie met behulp van een beamer)
 • Ik kan een beargumenteerde keus maken wat leerlingen het beste ondersteund door ICT/elektronische leeromgeving kunnen leren en wat niet (meerwaarde van ICT aangeven)
Dus ik denk er nog 's over na...