zondag 31 januari 2010

Jammer

Als je op de digitale snelweg af en toe 's probeert om uit te leggen wat je doet, bedacht hebt of meemaakt krijg je toch af en toe het onbestemde gevoel dat dit niet erg veel zin heeft en dat je dat soms beter achterwege kunt laten.
Jammer, dat uit sommige reacties vooral blijkt dat er collega's zijn die mijn onderwerp niet goed lijken te hebben gelezen en vrolijk een eind weg schrijven over wat ze allemaal weten, hoe succesvol zij wel zijn met hun klassen en hoe belezen zij zijn.
bron
Dat is wel jammer dan, vind ik.