vrijdag 8 januari 2010

ICT-bewustzijn

"Als docenten in het onderwijs zich de komende jaren willen blijven manifesteren als professionals, dan zullen zij hun permanente professionalisering vooral moeten richten op hun innovatieve competenties. Het ontwikkelen van ICT-bewustzijn maakt daar een integraal onderdeel vanuit."
Uit: ICT-bewustzijn als succesfactor in onderwijsinnovatie