dinsdag 8 december 2009

Studiesucces

Op de website van de hogeschool kwam ik 'eindelijk' het antwoord tegen op de vraag: 'welke actoren dragen bij tot een beter studiesucces voor iedereen?'
"Studiemateriaal kan aantrekkelijker gemaakt worden door gebruik te maken van allerlei digitale mogelijkheden (filmpjes, hyperlinks internet). Actualiteiten zijn snel in het digitale studiemateriaal op te nemen door bijvoorbeeld een kranteknipsel te scannen en in N@tschool te plaatsen.

De tijd die een student gebruikt om teksten van een powerpointdia over te schrijven of een docent nodig heeft om handouts te kopiëren (die vervolgens bij de student weer kan zoekraken) kan bespaard worden door deze powerpointpresentaties op te nemen in de studieomgeving van N@tschool. De docent kan er nog voor kiezen dit voor of na het college te doen."
Kijk 's aan. Volgens mij heb je daar nu niet direct een 'dure ELO' voor nodig. Dat kon al, deden we al... Maar telt dat wel? Op dezelfde (verborgen!) pagina een beetje de suggestie wordt gewekt dat iedereen die niet z'n spullen in N@tschool plakt min of meer schuld heeft aan het feit dat het zo'n zooitje is.
"Allereerst is het belangrijk dat een student zowel binnen als buiten de hogeschool alle studiemateriaal op één plaats kan vinden. Iedere docent zijn eigen website en ook nog materiaal op de 'shared' of hint of N@tschool kost de student onnodige zoektijd die hij beter aan studeren kan besteden en bovendien zal dat zoekwerk zijn motivatie om te studeren verminderen."
Nu wil ik natuurlijk niet lullig doen, maar wordt het dan niet tijd dit ook te doen voor de informatievoorziening? Als er ergens sprake is van 'verwarring', 'onduidelijkheid' en 'onnodige en vooral nutteloze zoekacties' dan is het wel in de informatievoorziening.

Zou er ooit nog iemand op 't idee komen dat gewoon één startpunt, portaal of hangplek de ultieme oplossing zal blijken te zijn? Dat zal toch wel...:-)