dinsdag 17 november 2009

Het betere geleuter

Ik las zo maar ergens:
De onderwijsraad is positief over de ontwikkeling van de kennisbases door lerarenopleidingen in het hbo. De raad constateert dat met het opstellen van de kennisbases een belangrijk deel van het onderwijsprogramma landelijk wordt vastgelegd en dat er zo zicht komt op het eindniveau. De gezamenlijkheid en de gevraagde externe inbreng bij de totstandkoming van de kennisbases leiden tot vertrouwen, aldus de raad.
Dat is toch wel bijzonder! Waarom stelt dat mij niet gerust?:-)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten